Privacyverklaring

Als bezoeker van deze webshop laat je bewust en onbewust persoonsgegevens achter. Welke gegevens houdt de webshop dan precies bij en met welke redenen vindt dit plaats? Deze gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen, dus wie zit er achter MyMoviestuff en met welke bedrijven wordt deze informatie gedeeld? Tot slot, wat kan je doen als je het niet eens bent met deze gang van zaken? Dit lees je in de privacy-voorwaarden van MyMoviestuff.

Contactgegevens:

https://www.mymoviestuff.nl      https://www.mymoviestuff.be

Diergaarde 2    7071WX     Ulft

KvK 55785824

MyMoviestuff, gevestigd aan Diergaarde 2, 7071WX ,Ulft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mevrouw Krauts is de Functionaris Gegevensbescherming van MyMoviestuff. Zij is te bereiken via info@mymoviestuff.nl

Verwerking persoonsgegevens

MyMoviestuff verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Je bent niet verplicht deze gegevens aan ons door te geven, maar zonder deze gegevens kunnen wij geen bestellingen aan je uitleveren. Verder verwerken wij persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Internetbrowser en apparaat type

 

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

MyMoviestuff verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mymoviestuff.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MyMoviestuff verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen bij je af te leveren

 • MyMoviestuff analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • MyMoviestuff verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MyMoviestuff neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MyMoviestuff) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MyMoviestuff bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

 • MyMoviestuff, ordergegevens en overige tot beëindigen klantrelatie (voor orders en evt nieuwsbrief)

 • Google Analytics, website analytische data, 2 jaar (voor analytische doeleinden)

 • Belastingdienst, ordergegevens tot 7 jaar na plaatsen order (verplicht)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MyMoviestuff verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MyMoviestuff blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • MijnWebWinkel (hosting), voor afhandelen van orders en facturen (gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding),

 • W. Aalbers (accountant), voor een correcte bedrijfsadministratie (voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van W. Aalbers. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. W. Aalbers is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. W. Aalbers gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven),

 • Mollie (betaalplatform), voor afhandelen van betalingen (voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan),

 • MailChimp (nieuwsbrief), voor verzenden van nieuwsbrieven (wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen),

 • Google Analytics, voor het verzamelen van gegevens voor het verbeteren en vernieuwen van onze diensten ten goede voor MyMoviestuff en klanten van MyMoviestuff

 • Social Media (zoals Facebook, Twitter, etc), voor het verzamelen van gegevens (onze websites en apps kunnen links bevatten naar en vanaf de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als je een link naar een van deze websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid. Stel je op de hoogte van dit beleid voordat u persoonsgegevens op deze websites plaatst. Wij bieden soms de mogelijkheid om gebruik te maken van jouw social media login. Als je dit doet, bedenk dan dat je jouw profielgegevens met ons deelt, afhankelijk van de instellingen van je social media platform. Ga naar het betreffende social media platform en neem de privacyverklaring daarvan door zodat je weet hoe jouw persoonsgegevens in deze context worden gedeeld en gebruikt),

 • De Belastingdienst (overheidsinstelling), vanwege een wettelijke plicht (iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht)).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MyMoviestuff gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Meer informatie hierover kun je vinden in onze cookieverklaring.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dit kan echter invloed hebben op de manier waarop de webshop getoond wordt.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kan MyMoviestuff jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan MyMoviestuff dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van de webshop kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics cookies
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. MyMoviestuff gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. MyMoviestuff heeft hier geen invloed op. MyMoviestuff heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookies social media
Op MyMoviestuff zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, YouTube, LinkedIn, Google+ en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. MyMoviestuff heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter respectievelijk LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MyMoviestuff en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mymoviestuff.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MyMoviestuff wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MyMoviestuff neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier of via info@mymoviestuff.nl

 

 

© 2015 - 2021 MyMoviestuff | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel